Program Geilosamling 2018

Fredag 9. nov

18:00 – 19:00 Treningsøkt 5. trinn og eldre (Stadion/Skøyting)
19:30 – 20:00 Infomøte i møterom
20:00 – 21:30 Middag.

Lørdag 10. nov

07:00 – 09:00 Frokost (husk å smøre lunch-niste)
09:30 – 11:30 Første økt (se treningsplan).
11:30 – 13:30 Lunch etter eget ønske. (+mulighet for kjøp av enkel lunch-buffet i Lounge)
13:30 – 15:30 Andre økt
15:30 – 18:30 Bading og løping i gangene
18:30 – 20:00 Middag
19:30 – 20:30 Quiz for barna med Mia og Christoffer
20:30 – 22:30 Bowling for barna. Voksne samles i Lounge

Søndag 11. nov

07:00 – 07:15 Husk Farsdag – gave og kaffe på sengen!!
07:15 – 09:00 Frokost (husk å smøre Lunch-niste)
09:15 Lagbilde utenfor hotellet
09:30 – 11:30 Tredje økt.
12:00 – 13:00 Utsjekk (alle betaler selv ved utsjekk).