Snøproduksjon på Ringkollen


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Sted: Ringkollen
  • Kategorier:

Etter 4 års iherdig jobbing med å få et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen – er endelig arbeidene ferdig og anlegget skal offisielt åpnes med snorklipping (ordføreren) den 16.november. Dermed kan det produseres snø så snart det kommer kuldegrader.

Eier og drifter av anlegget er Skiforeningen, men for å klare å produsere effektivt er man avhengig av hjelp fra de lokale idrettslagene. Holeværingen, Haugsbygd, Ringkollen skiklubb, Hønefoss skiskytterklubb og Ådal IL skal alle bidra.

Snøproduksjon styres i stor grad av været, men med riktige forhold trenger man 4-5 døgn for å lage nok snø til de planlagte 2,5 km. Hvor mange produksjonsbolker det blir i løpet av en vinter vet vi ikke, men avhengig av været kan man anslå 1-3. Ligger forholdene til rette kjøres anlegget 24/7, der Skiforeningen har ansvaret på dagtid i ukedagene, og klubbene har ansvar kveld, natt og helger.

Klubbene har blitt enig om en fordeling av vakter på partallsuker og oddetallsuker, der ukene rullerer kontinuerlig. I fjor ble det satt opp vaktlister med 20 foresatte fra IL Holeværingen. Alle har fått 1 fast vakt enten i partallsuke eller i oddetallsuke. Dvs at man må jobbe 1 gang hver 14.dag (men i praksis blir det sannsynligvis max 2 ganger i løpet av hele vinteren). Det vil alltid være 2 personer per vakt.

Anlegget er moderne og har stor grad av automatisering, men krever at noen er tilstede.
Oppgavene til ordinære vakter:
Oppsyn med utstyr og værforhold
Eventuelt stoppe produksjon og kontakte bakvakter ved behov
Være med på å sikre/holde oppsyn av området der det produseres snø
Vaktene trenger begrenset teknisk innsikt og kjennskap til utstyret.

17 foresatte har allerede meldt seg til innsats, det er veldig bra. Vi mangler 3 vakter på følgende datoer:

  • Partallsuker: natt til tirsdag kl. 23.00-07.00
  • Partallsuker: søndag kl. 12.00-17.00
  • Oddetallsuker: søndag kl. 12.00-17.00

Har DU anledning til å være vakt på en av de ledige tidspunktene?
Meld fra på mail: langrenn.dugnad@ilh.no