Snøproduksjon på Ringkollen


Arrangementdetaljer

  • Date:
  • Sted: Ringkollen
  • Kategorier:

Etter 3 års iherdig jobbing med å få et snøproduksjonsanlegg på Ringkollen – starter gravemaskinene opp en av de nærmeste dagene, og det planlegges med oppstart av snøproduksjon i starten av januar 2021. Eier og drifter av anlegget er Skiforeningen, men for å klare å produsere effektivt er man avhengig av hjelp fra de lokale idrettslagene. Holeværingen, Haugsbygd, Ringkollen skiklubb, Hønefoss skiskytterklubb og Ådal IL skal alle bidra.

Snøproduksjon styres i stor grad av været, men med riktige forhold trenger man 4-5 døgn for å lage nok snø til de planlagte 2,5 km. Hvor mange produksjonsbolker det blir i løpet av en vinter vet vi ikke, men avhengig av været kan man anslå 1-3. Ligger forholdene til rette kjøres anlegget 24/7, der Skiforeningen har ansvaret på dagtid i ukedagene, og klubbene har ansvar kveld, natt og helger.

Klubbene har blitt enig om en fordeling av vakter på partallsuker og oddetallsuker, der ukene rullerer kontinuerlig. Vi oppfordrer alle som har anledning og lyst til å bidra til snøproduksjon om å melde seg til vakthold. Alle som melder seg får 1 fast vakt enten i partallsuke eller i oddetallsuke. Dvs at man må jobbe 1 gang hver 14.dag (men i praksis blir det sannsynligvis max 2 ganger i løpet av hele vinteren). Det vil alltid være 2 personer per vakt. Vi trenger totalt 20 personer (10 hver uke).

Oppgaver/ansvar

Anlegget er moderne og har stor grad av automatisering, men krever at noen er tilstede. Oppgavene til ordinære vakter:

  • Oppsyn med utstyr og værforhold
  • Eventuelt stoppe produksjon og kontakte bakvakter ved behov
  • Være med på å sikre/holde oppsyn av området der det produseres snø
  • Vaktene trenger begrenset teknisk innsikt og kjennskap til utstyret.

Meld deg til vaktlista for snøproduksjon på mail: langrenn.dugnad@ilh.no

Får vi ikke tilstrekkelig “frivillig” respons ser vi oss nødt til å peke ut enkeltpersoner til vaktlista.