Hovedkontingent

Alle medlemmer av Holeværingen må betale hovedkontingenten til idrettslaget. Dette gjelder både utøvere, trenere og tillitsvalgte.

Satser for hovedkontingenten og mer om medlemskap finner du her.

Treningsavgift

Alle som trener med langrennsgruppa må i tillegg betale treningsavgift. Denne kreves inn av langrennsgruppa gjennom utsending av faktura på e-post fra Medlemsnett.

Satser for treningsavgift:

  • – Utøvere 6-9 år: Kr 650,-
  • – Utøvere 10-11 år: Kr 900,-
  • – Utøvere 12-16 år: Kr 1100,-

 

Pengene går med til å skape et godt skitilbud til barn og unge. De som betaler treningsavgift får også refundert deler av utgiftene om de deltar på den årlige Geilo-samlingen.

Mosjonister som ønsker å gå skirenn for Holeværingen men ikke trene med langrennsgruppa, må kun betale hovedkontingent.

Skilisens

NB! For skiløpere fra 13 år og oppover er det også obligatorisk med skilisens. Lisens gir forsikring i forbindelse med trening og konkurranser.

Man kan enten velge å betale en årslisens  eller betale lisens ifm hvert enkelt skirenn.

Det er to typer årslisens; grunnlisens (minimumskrav) eller utvidet lisens.

For utøvere 13-25 år som ikke ønsker å gå skirenn (kun trene med klubben), er det mulig å velge en treningslisens til kr 100,- pr år.

Mer informasjon om skilisens kan du finne her.