Politiattest:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

I Holeværingen vil dette si alle som er trener, lagleder/oppmann eller tillitsvalgt i undergruppenes styre.

 

Holeværingens koordinator for politiattest er Kaare Tiller (cktiller@online.no, mobil 92809087).

Holeværingens rutiner for politiattest:

  1. Hver enkelt trener/tillitsvalgt skriver ut skjema fra idrettsforbundets nettsider (se link ovenfor).
  2. Utfylt skjema leveres ILH’s koordinator for politiattester.
  3. Koordinatoren leverer disse til Nordre Buskerud Politidistrikt.
  4. Den enkelte får tilsendt stemplet attest fra politiet.

Politiattestene skal fornyes hvert 3.år.

Et par ganger i året initierer koordinator en gjennomgang av hvem som har gyldig politiattest.