Vi bygger ny Skistue på Kleiva. – Vil du være med å bidra?

Langrennsgruppa i Holeværingen bygger i år en ny skistue på Kleiva!

Skistua blir et etterlengtet samlingspunkt, og vil være til glede for små og store holeværinger i generasjoner fremover. Skistua finansieres av mange bidragsytere, bl.a. Sparebankstiftelsen, Hole kommune, IL Holeværingen, spillemidler, samt av mange lokale bedrifter i Hole og Ringerike. Det har også meldt seg private givere, og noen av dere har allerede gitt tilskudd via Spleis.

Til tross for mange bidrag så er det fortsatt behov for mer! Vi ønsker derfor at alle som har barn i langrennsgruppa bidrar ved å selge gavebevis. Hver familie oppfordres til å selge 2 gavebevis à kr. 1000,-. Mange vil velge å kjøpe et gavebevis selv – og kanskje har også besteforeldre, naboer og venner lyst til å være med på spleiselaget? De som bidrar får utdelt et gavebevis, samt får navnet sitt på veggen i den nye skistua (gjelder også Spleis).

Praktisk info: Gavebevis kjøpes ved å overføre kr. 1000,- til konto 2280 08 25710 eller Vipps nummer 656453. Merk innbetalingen med “Skistue” og skriv gjerne hvilket navn/familie som skal stå på gavebeviset og på veggen i skistua.