Treningsavgift.

Treningsavgiften går til leie av haller, kjøp av utstyr m.m.
Har du spørsmål eller ikke mottatt faktura,
kontakt medlemsansvarlig på medlem@ilh.no tlf. 95940626

Flere saker