Årsmøte ILH Langrenn, torsdag 18. feb kl. 18:00

Agenda

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Godkjenning av saksliste
  3. Valg av ordstyrer
  4. Styrets årsberetning
  5. Valg av leder og sportslig ansvarlig
  6. Gjennomgang av regnskap 2015
  7. Budsjett 2016
  8. Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest mandag 15. februar (sendes styreleder per mail torbjorn@onsakervika.com).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *