Invitasjon til nærsamling på Kleiva

Søndag 17. februar kl. 10.00-15.00 har Holeværingen gleden av å invitere til nær-samling på
Kleiva for langrennsløpere på Ringerike i aldersgruppene 2009-2007.
Vi vil ha fokus på samhold, mestring og begeistring. Videre ønsker vi å skape gode sosiale
relasjoner mellom utøvere på tvers av klubbene. SE PROGRAM