Påmeldingsnummer for karusellrenn

På karusellrennet gis hvert medlem i Holeværingen et påmeldingsnummer som benyttes til å hente startnummer på de ulike rennene.

Dere har samme påmeldingsnummer på alle karusellrenn, men får nytt startnummer for hvert renn.

Se vedlagt liste for påmeldingsnummer